fbpx Jarosław Ślęzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Ślęzak

Jarosław Ślęzak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Jarosław Ślęzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucjonalizacja migracji w przestrzeni lokalnej w warunkach współczesnych przemian europejskich na  przykładzie rzeczywistości kulturowej Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz

Dyplom nr 2833.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: