fbpx Natalia Pater-Ejgierd | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natalia Pater-Ejgierd

Natalia Pater-Ejgierd

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Natalia Pater-Ejgierd

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kultura obrazowania i edukacja. Współczesne znaczenie alfabetyzacji wizualnej, na  przykładzie studium podręczników do  języka angielskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Maria Mendel, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Astrid Męczkowska, prof. UG, prof. dr hab. Wiesława Limont

Dyplom nr 2834.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: