fbpx Roman Bielicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Roman Bielicki

Roman Bielicki

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2007 roku

Roman Bielicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orientacja kryminologiczna studentów resocjalizacji a ich opinie o skuteczności oddziaływań korekcyjnych młodzieży”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, dr hab. Wiesław Ambroziak, prof. UAM

Dyplom nr 2824.


Gdańsk, 06 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: