fbpx Iwona Lidia Janicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Lidia Janicka

Iwona Lidia Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2007 roku

Iwona Lidia Janicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Maria Beisert, prof. UAM, dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UWr, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, dr hab. Teresa Rostowska, prof UG

Dyplom nr 506.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: