fbpx Katarzyna Monika Grzyb | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Monika Grzyb | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Monika Grzyb

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Katarzyna Monika Grzyb

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i właściwości izoenzymów kinazy kreatynowej z plemników i mięśni szkieletowych śledzia (Clupea harengus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Julian Świerczyński

Dyplom nr 2823.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.