fbpx Zofia Wiewióra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zofia Wiewióra

Zofia Wiewióra

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2007 roku

Zofia Wiewióra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Święty Wojciech w piśmiennictwie Pomorza Wschodniego do końca XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: ks. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Obremski, prof. dr hab. Błażej Śliwiński

Dyplom nr 2828.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: