fbpx Marek Ossowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Ossowski

Marek Ossowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Marek Ossowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

Dyplom nr 2843.


Gdańsk, 05 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: