fbpx Anna Jadwiga Nieroda-Kowal | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Jadwiga Nieroda-Kowal

Anna Jadwiga Nieroda-Kowal

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Anna Jadwiga Nieroda-Kowal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Die DDR-spezifische Lexik in den polnischen Lehrbüchern der duetschen Sprache”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UG, dr hab. Mariola Wierzbicka, prof. UR

Dyplom nr 2844.


Gdańsk, 10 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: