fbpx Artur Lehmann | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artur Lehmann

Artur Lehmann

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2007 roku

Artur Lehmann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, synteza chemiczna i ocena in vivo właściwości biologicznych fragmentów parathormonu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 2865.


Gdańsk, 26 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: