fbpx Halina Maria Popławska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Halina Maria Popławska

Halina Maria Popławska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2007 roku

Halina Maria Popławska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kultura literacka karmelitanek bosych w Polsce (XVII-XVIII wiek)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Dziechcińska, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Renarda Kazimiera Ocieczek, prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller

Dyplom nr 507.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: