fbpx Danuta Bogumiła Borecka-Biernat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Danuta Bogumiła Borecka-Biernat

Danuta Bogumiła Borecka-Biernat

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Danuta Bogumiła Borecka-Biernat

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Janusz Trempała, prof. UW, dr hab. Maria Anna Czerwińska-Jasiewicz

Dyplom nr 508.


Gdańsk, 30 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: