fbpx Adam Jagiełło-Rusiłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Jagiełło-Rusiłowski

Adam Jagiełło-Rusiłowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2007 roku

Adam Jagiełło-Rusiłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział w dramie pedagogicznej a rozwój poczucia sprawstwa u młodzieży”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Dyplom nr 2867.


Gdańsk, 04 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: