fbpx Ernest Podgórski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ernest Podgórski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ernest Podgórski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2007 roku

Ernest Podgórski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja zmian w nadzorze nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Jan Micherda, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 2883.


Gdańsk, 06 grudnia 2007 r.