fbpx Mirosław Marczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Marczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Marczak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2007 roku

Mirosław Marczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność działań władz samorządowych Pomorza na  rzecz rozwoju turystyki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PKosz., dr hab. Aleksander Szwichtenberg

Recenzenci: prof. AM w Gdyni, dr hab. Barbara Marciszewska, prof. UG, dr hab. Zbigniew Kreft

Dyplom nr 2882.


Gdańsk, 06 grudnia 2007 r.