fbpx Dariusz Sobolewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Sobolewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Sobolewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 lutego 2008 roku

Dariusz Sobolewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych modyfikacji N-końcowego fragmentu cząsteczki angininowej wazopresyny i jej analogów na  czynność farmakologiczną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Janecka, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2916.


Gdańsk, 12 lutego 2008 r.