fbpx Iwona Gumowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Gumowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Gumowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lutego 2008 roku

Iwona Gumowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stereotypy w edukacji a opór młodzieży wobec szkoły”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Słupsku, dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, prof. UWM, dr hab. Dorota Klus-Stańska

Dyplom nr 2917.


Gdańsk, 14 lutego 2008 r.