fbpx Elżbieta Bulak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Bulak

Elżbieta Bulak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 stycznia 2008 roku

Elżbieta Bulak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie, synteza chemiczna oraz  badanie oddziaływań z proteazami serynowymi analogów inhibitora trypsyny SFTI-1 wyodrębnionego z nasion słonecznika”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, prof. dr hab. Jan Izdebski

Dyplom nr 2915.


Gdańsk, 26 lutego 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: