fbpx Monika Chojnacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Chojnacka

Monika Chojnacka

Uchwałą Rady Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2007 roku

Monika Chojnacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwów rodowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górny, prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski

Dyplom nr 2889.


Gdańsk, 01 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: