fbpx Katarzyna Walęcka-Matyja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Walęcka-Matyja

Katarzyna Walęcka-Matyja

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2008 roku

Katarzyna Walęcka-Matyja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie zachowań społecznych młodzieży w zależności od  cech osobowości oraz  struktury rodziny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 2937.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: