fbpx Magdalena Chrzan-Dętkoś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Chrzan-Dętkoś

Magdalena Chrzan-Dętkoś

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2007 roku

Magdalena Chrzan-Dętkoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w rozwoju przedwcześnie urodzonych dzieci”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jaklewicz, prof. dr hab. Irena Obuchowska

Dyplom nr 2935.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: