fbpx Stanisław Bukowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stanisław Bukowski

Stanisław Bukowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Stanisław Bukowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Terroryzm. Rola Policji w przeciwdziałaniu aktom terrorystycznym w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. UAM, dr hab. Sebastian Wojciechowski

Dyplom nr 2940.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: