fbpx Dorota Turska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Turska

Dorota Turska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2007 roku

Dorota Turska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Skuteczność ucznia. Od  czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, prof. UJ, dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, prof. UW, dr hab. Maria Ledzińska,

Dyplom nr 509.


Gdańsk, 02 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: