fbpx Lucyna Kopciewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Kopciewicz

Lucyna Kopciewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Lucyna Kopciewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre´a Bourdieu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Zofia Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. Zbigniew Kazimierz Kwieciński, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,

Dyplom nr 518.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: