fbpx Jan Papież | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Papież

Jan Papież

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2008 roku

Jan Papież

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na  wsi. Badania panelowe.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UW, dr hab. Barbara Fatyga, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prof. dr hab. Mirosław Szymański, prof. dr hab. Jan Żebrowski,

Dyplom nr 516.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: