fbpx Adam Prahl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Prahl

Adam Prahl

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2008 roku

Adam Prahl

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wykorzystanie uwarunkowanych stereochemicznie reszt aminokwasowych i rozbudowanych przestrzennie grup acylowych do  projektowania aktywnych antagonów B2 bradykininy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Adamiak, prof. dr hab. Leonard Proniewicz, prof. dr hab. Krzysztof Rolka, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk,

Dyplom nr 512.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: