fbpx Wojciech Piotr Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Piotr Piotrowski

Wojciech Piotr Piotrowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2008 roku

Wojciech Piotr Piotrowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832" oraz  "Słownik Krzemieńczan 1805-1832"

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Julian Maślanka, prof. UŁ, dr hab. Jacek Brzozowski,

Dyplom nr 511.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: