fbpx Daniel Grzegorz Kalinowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daniel Grzegorz Kalinowski

Daniel Grzegorz Kalinowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2008 roku

Daniel Grzegorz Kalinowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Światy Franza Kafki. Sekwencja polska

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Kasperski, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 515.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: