fbpx Feliks Tomaszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Feliks Tomaszewski

Feliks Tomaszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2008 roku

Feliks Tomaszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Drogi i "Stacje wygnania". Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Przybylski, prof. UG, dr hab. Stefan Chwin, prof. dr hab. Jerzy Święch, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 514.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: