fbpx Jadwiga Aleksandra Węgrodzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2008 roku

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children´s literature

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Wiszniewska-Majchrzyk, prof. UŁ, dr hab. Maria Edelson, prof. dr hab. Artur Blaim, prof. UG, dr hab. David Malcolm,

Dyplom nr 522.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: