fbpx Kazimierz Stanisław Puchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kazimierz Stanisław Puchowski

Kazimierz Stanisław Puchowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2008 roku

Kazimierz Stanisław Puchowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kalina Bartnicka, prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski, prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk,

Dyplom nr 523.


Gdańsk, 13 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: