fbpx Zygmunt Rohde | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zygmunt Rohde | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zygmunt Rohde

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2008 roku

Zygmunt Rohde

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie drugiej wojny światowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UMK, dr hab. Jacek Knopek

Dyplom nr 2954.


Gdańsk, 30 maja 2008 r.