fbpx Zygmunt Rohde | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zygmunt Rohde

Zygmunt Rohde

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2008 roku

Zygmunt Rohde

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie drugiej wojny światowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UMK, dr hab. Jacek Knopek

Dyplom nr 2954.


Gdańsk, 30 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: