fbpx Maria Szymelfenig | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Szymelfenig

Maria Szymelfenig

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2008 roku

Maria Szymelfenig

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Bio-physico-chemical manifestations of upwellings along the Hel Peninsula (the Baltic Sea)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jażdzewski, prof. dr hab. Krzysztof Opaliński, prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. AP w Słupsku, dr hab. Zbigniew Witek

Dyplom nr 524.


Gdańsk, 09 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: