fbpx Małgorzata Teresa Czerwicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Teresa Czerwicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Teresa Czerwicka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 2008 roku

Małgorzata Teresa Czerwicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyodrębnianie i określanie struktury antygenów powierzchniowych bakterii Enterobacter sakazakii ZORB A  741, Pectobacterium antrosepticum SCRI 1055 i Pectobacterium antrosepticum SCRI 1043”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Recenzenci: prof. dr hab. Osman Achmatowicz, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2962.


Gdańsk, 19 czerwca 2008 r.