fbpx Paweł Bykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Bykowski

Paweł Bykowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Paweł Bykowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orientacje gimnazjalistów wobec rzeczywistości w warunkach transformacji społecznej na  przykładzie wybranych gmin województwa pomorskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski, prof. US, dr hab. Barbara Kromolicka

Dyplom nr 2966.


Gdańsk, 24 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: