fbpx Adam Barembruch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Barembruch

Adam Barembruch

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Adam Barembruch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunki i perspektywy rozwoju działalności pośredników kredytowych w Polsce.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Łukaszewski

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Danuta Dziawgo, prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Dyplom nr 2972.


Gdańsk, 30 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: