fbpx Dominika Jackiewicz-Barańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Jackiewicz-Barańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominika Jackiewicz-Barańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2008 roku

Dominika Jackiewicz-Barańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena trwałości stateryny w różnych warunkach.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 2985.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.