fbpx Magdalena Wysocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Magdalena Wysocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej w syntezie substratów chromogenicznych wybranych proteinaz”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

Dyplom nr 2986.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: