fbpx Piotr Grudowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Grudowski

Piotr Grudowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Piotr Grudowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. inż. Michał Trocki, prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Dyplom nr 526.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: