fbpx Wiesław Franciszek Golnau | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiesław Franciszek Golnau

Wiesław Franciszek Golnau

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Wiesław Franciszek Golnau

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zenon Andrzej Wiśniewski, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Elżbieta Domańska, prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała

Dyplom nr 528.


Gdańsk, 15 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: