fbpx Michał Harciarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Harciarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Harciarek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2008 roku

Michał Harciarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dynamika funkcjonowania poznawczego w przebiegu leczenia transplantacyjnego przewlekłej niewydolności nerek.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. AM w Gdańsku, dr hab. Walenty Nyka

Dyplom nr 2991.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.