fbpx Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2008 roku

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie emocjonalne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym a stopnie zaawansowania choroby.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Kościelak, dr hab. Mikołaj Majkowicz

Dyplom nr 2992.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: