fbpx Luiza Wojnicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Luiza Wojnicz

Luiza Wojnicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Luiza Wojnicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Komarnicki, prof. UG, dr hab. Grzegorz Piwnicki

Dyplom nr 3008.


Gdańsk, 28 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: