fbpx Ewa Anna Kurantowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Anna Kurantowicz

Ewa Anna Kurantowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Ewa Anna Kurantowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Lokalne konteksty uczenia się.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. UG, dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Ewa Solarczy-Ambrozik

Dyplom nr 533.


Gdańsk, 26 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: