fbpx Grażyna Bożena Tomaszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Bożena Tomaszewska

Grażyna Bożena Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Grażyna Bożena Tomaszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w "Panu Tadeuszu"

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Trojanowicz, prof. dr hab. Bogusław Dopart, prof. dr hab. Halina Krukowska, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 532.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: