fbpx Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Świadectwo - Trauma - Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Monika Antonina Adamczyk-Garbowska, dr hab. Marek Zaleski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła

Dyplom nr 529.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: