fbpx Barbara Lucyna Zwolińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Lucyna Zwolińska

Barbara Lucyna Zwolińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2008 roku

Barbara Lucyna Zwolińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grażyna Irena Borkowska-Arciuch, dr hab. Anna Łebkowska, prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, dr hab. Ewa Graczyk

Dyplom nr 531.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: