fbpx Anna Zawada | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Zawada

Anna Zawada

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2008 roku

Anna Zawada

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we  współczesnym jezyku rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. dr hab. Roman Sadziński

Dyplom nr 2980.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: