fbpx Artur Nowaczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Nowaczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Artur Nowaczewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lipca 2008 roku

Artur Nowaczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Halina Dąbrowska, dr hab. Wojciech Owczarski

Dyplom nr 3011.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.