fbpx Natalia Olga Wyszogrodzka-Liberadzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natalia Olga Wyszogrodzka-Liberadzka

Natalia Olga Wyszogrodzka-Liberadzka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Natalia Olga Wyszogrodzka-Liberadzka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Generacja "Krugovców"- próba charakterystyki pokolenia literackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska, prof. dr hab. Jacek Baluch

Dyplom nr 2975.


Gdańsk, 29 sierpnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: