fbpx Radosław Drozd | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Drozd | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Radosław Drozd

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2008 roku

Radosław Drozd

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model komunikacji marketingowej na  rynku dóbr przemysłowych na  przykładzie wybranych przedsiębiorstw energetycznych województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, prof. UG, dr hab. Lucjan Czechowski

Dyplom nr 3044.


Gdańsk, 28 listopada 2008 r.